Naše služby

komplexné služby v oblasti statiky stavieb:

projekty statiky pre všetky stupne projektovej prípravy

      štúdie
    projekty pre stavebné povolenie
      projekty pre realizáciu
    výrobná (dielenská) dokumentácia
      projekty skutkového vyhotovenia
      statické posudky a prieskumy

projekty pre všetky typy stavieb

      inžinierske stavby
          nosné konštrukcie technologických stavieb
          nosné konštrukcie dopravných stavieb
          geotechnické konštrukcie
      občianske stavby
          stavby občianskej vybavenosti
          obytné budovy
          individuálna bytová výstavba

projekty pre všetky typy materiálov

      betón
      oceľ
      drevo
      murované konštruckie
      spriahnuté konštrukcie
      zakladanie

projekty podľa špecifických požiadaviek

    projetky podľa rôznych noriem
    STN, ČSN, EC, ACI, BS, DIN, SNIP,...
      projekty v rôznych jazykoch
    slovensky, česky, anglicky, nemecky, rusky