NAŠE SLUŽBY

komplexné služby v oblasti statiky stavieb:

projekty statiky pre všetky stupne projektovej prípravy

štúdie
projekty pre stavebné povolenie
projekty pre realizáciu
výrobná (dielenská) dokumentácia
projekty skutkového vyhotovenia
statické posudky a prieskumy


projekty pre všetky typy stavieb

inžinierske stavby
nosné konštrukcie technologických stavieb
nosné konštrukcie dopravných stavieb
geotechnické konštrukcie
občianske stavby
stavby občianskej vybavenosti
bytové domy
individuálna bytová výstavba


projekty pre všetky typy materiálov

betón
oceľ
drevo
murované konštrukcie
spriahnuté konštrukcie
zakladanie


projekty podľa špecifických požiadaviek

projekty podľa rôznych noriem
STN, ČSN, EC, ACI, BS, DIN, SNIP,...
projekty v rôznych jazykoch
slovensky, česky, anglicky, nemecky, rusky